[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]

Strona główna

Pieniny to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce i w Europie. Zapewne dlatego to tu, 1 czerwca 1932r., utworzono pierwszy park narodowy w Polsce. Niniejszy portal to próba pokazania piękna tego wyjątkowego miejsca oraz niepowtarzalności występującej tu fauny i flory. To urokliwe pasmo górskie położone jest w południowej Polsce i północnej Słowacji. Przełom dunajca dzieli Pieniny na trzy części:

Pieniny Spiskie - najniższa część pasma której zachodnią granicę wyznacza dolina Białki a na wschodzie przełom Dunajca pod Niedzicą. Kulminację Pienin Spiskich stanowi Żar (879m n.p.m.), zwany również Braniskiem.

Pieniny Właściwe (Środkowe) - najefektowniejsze i najliczniej odwiedzane przez turystów. Najwyższym szczytem Pienin Właściwych są Trzy Korony (982m n.p.m.). Ciągną się od Niedzicy do Przełomu Dunajca między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą.

Małe Pieniny – ciągnące się dalej na wschód do doliny Popradu, najwyższym szczytem jest Wysoka (1050m n.p.m.) która jest również najwyższym szczytem całych Pienin. Od Beskidu Sądeckiego oddziela je dolina Grajcarka.

Krajobraz Pienin jest niezwykle urozmaicony. Malownicze wapienne grzbiety skalne wystają ponad las bukowo-jodłowy, a znaczne obszary Pienin zdominowane są przez łąki. To z nich roztacza się najpiękniejszy widok na Tatry.

Zapraszam do lektury.